فهرست

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می‌کند

کارگاه مجازی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

کارگاه مجازی اخلاق در انتشار آثار پژوهشی:
-تاریخ: دو شنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ - ۱۳:۳۰
-برای ثبت نام و صدور گواهی قبل از برگزاری کارگاه به سایت workshop.lums.ac.ir مراجعه كنید.
- مدرس:دکتر احسان شمسی گوشکی
 -از سری کارگاه‌های الزامی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
- لينك اتاق كارگاه در بستر اسکای روم:
https://www.skyroom.online/ch/lums/res.deputy