فهرست

کارگاه "انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله"

با حضور اعضاء هیات علمی، رزیدنت ها و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل و همچنین دیگر اعضاء هیات علمی دانشگاه

کارگاه  "انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله" با حضور اعضاء هیات علمی، رزیدنت ها و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل و همچنین دیگر اعضاء هیات علمی دانشگاه، روز پنجشنبه ۴ مهر ماه سال جاری،با تدریس جناب آقای دکتر پیام کبیری "رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت" ساعت ۸:۳۰ الی 12 در سالن عترت بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد.