فهرست

کتاب‌های انتشار یافته سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ردیف عنوان نام نویسنده نوع کتابت سال انتشار قیمت به ریال موجود
۱ بیوانفورماتیک عملی پروتئین ها الهه فردوسی شاهاندشتی ترجمه ۱۳۹۹ ۴۵۰۰۰ موجود
۲ اسلام و پدیده فقر محمد پاشایی تالیف ۱۴۰۰ ۵۰۰۰۰ موجود
۳ سرطان و جنبه‌های روانشناختی آن سوسن موعودی- مهدی نصر اصفهانی عاطفه قنبری و ... تالیف ۱۴۰۰ ۸۰۰۰۰۰ موجود