فهرست

راهنمای شناسه ارکید

شناسه ORCID یا (Open Researcher and Contributer ID) یک کد ۱۶ کاراکتری مشتمل بر حرف و عدد می باشد که به یک نویسنده به صورت انحصاری و رایگان با هدف اختصاص شناسه ای واحد برای هر نویسنده، تعلق می گیرد.

برای مشاهده راهنمای ثبت نام شناسه ORCID کلیک کنید.