فهرست

همکاران شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس رضوان ابوالحسینی
                 سمت :  کارشناس نرم افزار و نماینده رییس دانشگاه درامورانتشارات     
   
مدرک تحصیلی :  لیسانس  
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۵۸
    
    تلفن داخلی :  ۲۲۹

- مسئول دریافت مجوز چاپ کلیه کتاب اعضای هیات علمی دانشگاه از وزارتخانه و (وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی)

- تهیه و تنظیم ‍‍‍مکاتبات اداری مربوط به واحد انتشارات 
- مسئول دریافت مجوز کلیه مجلات علمی و تخصصی دانشگاه 
- دریافت ( فیپا - شاپا - شابک ) ISSN - ISBN کتاب ها و مجلات دانشگاه قبل از چاپ 
- پیگیری و انجام کلیه امور مربوط به کامپیوتر و رفع اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری همکاران

- اعلام وصول کتاب های چاپ شده اعضای هیئت علمی دانشگاه

نام و نام خانوادگی :   اشرف السادات موسوی
           
     سمت :  کتابدار و کارشناس واحد انتشارات دانشگاه 
   
مدرک تحصیلی :  لیسانس  
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۴۱۵۲
    
    تلفن داخلی :  ۲۶۶

- هماهنگی با دبیر شورای انتشارات جهت ارسال کتاب مولفین

- ورود اطلاعات کتابهای تالیفی و ترجمه به سامانه مداد
- استعلام کتابهای تالیفی و ترجمه از سامانه مداد

- انجام امور مربوط به شورای انتشارات

- پیگیری درخواست اعضای هیئت علمی برای چاپ کتاب

- پیگیری درخواست ارتقا اعضای هیئت علمی دانشگاه

 

 

نام و نام خانوادگی :  
           
     سمت :                     
   
مدرک تحصیلی :    
   
   تلفن مستقیم :  
    
    تلفن داخلی :