فهرست

گزارش عملکرد سالانه واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی سال 1398

  1. کارگاه دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و آشنایی با مجلات دندانپزشکی در تاریخ 3/7/1398 به مدت 2 ساعت در اتاق سمینار ساختمان آموزشی دانشکده دندانپزشکی و با تدریس جناب آقای دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی وزارت بهداشت و با حضور 43 نفر از اعضای هیات علمی و متخصصان دندانپزشکی و کارکنان حوضه پژوهش برگزار گردید .
  2. کارگاه انتخاب مجله مناسب جهت انتشار  مقاله  در تاریخ 4/7/1398 به مدت 6 ساعت در سالن عترت بیمارستان آیت الله روحانی و با تدریس جناب آقای دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه وهماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی وزارت بهداشت و با حضور 60 نفر از اعضای هیات علمی و متخصصان و کارشناسان مجلات دانشگاه برگزار گردید.
  3. کارگاهClinical key کارگاهClinical keyبرای اعضاء هیات علمی مرکزتحقیقات اختلال حرکت درتاریخ 12/9/1398 درمحل سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزارشد. مدرس این کارگاه سرکارخانم دکترپروانه میرابی بودند.

    کارگاه طراحی و اجرای مطالعات کارآزمایی بالینی

    برای اعضاءهیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ پنج شنبه 12/9/1398 درسالن عترت بیمارستان آیت الله روحانی برگزارشد.